ATMOS DC 25 S | Heating.sk
  • -13,5%
ATMOS DC 25 S
search
  • ATMOS DC 25 S
  • ATMOS DC 25 S vnútro

ATMOS DC25S

3 283,28 €
2 840,04 € Zľava 13,5%
S DPH Dodanie do 2 - 3 dní

zelená domácnostiam

Kotol je v zozname oprávnených zariadení v dotačnej schéme zelená domácnostiam.

Ekologický kotol konštruovaný pre spaľovanie dreva (obrátené spaľovanie) s následným spaľovaním drevného plynu v keramickom spaľovacom priestore zaručuje optimálne vyhorenie všetkých spáliteľných látok.

Množstvo
Skladom

Výhody:

- možnosť spaľovať veľké kusy dreva (kusové drevo)

- veľký zásobník paliva – dlhá doba horenia

- vysoká účinnosť 85 až 92 % podľa typu – primárny aj sekundárny vzduch je predohrievaný na vysokú teplotu

- ekologické spaľovanie – kotol podľa STN EN 303-5 triedy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189

- odťahový ventilátor – bezprašné vyberanie popola, kotolňa bez dymu

- chladiaca slučka proti prekúreniu – bez rizika poškodenia kotla

- automatické vypnutie kotla po dohorení paliva – spalinový termostat

- pohodlné vyberanie popola – veľký keramický spaľovací priestor pre popol (pri dreve vyberáme 1x týždenne)

- kotol bez rúrkovnice – ľahšie čistenie

- malé rozmery a nízka hmotnosť

- možnosť voľby dvierok ľavá/pravá

- vysoká kvalitaDodávka vzduchu a spaľovací proces sú riadené odťahovým ventilátorom. To umožňuje rýchle rozkúrenie kotla a dobré spaľovanie už od zakúrenia. Teplota plameňa je 1000 – 1200 °C. Kúrenisko kotla – násypka je vyrobená z kvalitného plechu o hrúbke 6 mm.Teleso kotlov je vyrobené ako zvarenec z kvalitných oceľových plechov s hrúbkou 3 až 8 mm. Tvorí ich násypka paliva (6 mm), ktorá je v spodnej časti vybavená splyňovacou tryskou s pozdĺžnym otvorom pre priechod spalín a plynov. Dohorievací priestor pod ňou je opatrený keramickými tvarovkami pre ideálne vyhorenie všetkých spáliteľných látok s vysokou účinnosťou pri ekologicky šetrnom spaľovaní. V zadnej časti telesa kotlov je zvislý spalinový kanál, vybavený vo vrchnej časti zakurovacou záklopkou. Vrchná časť spalinového kanála je vybavená odťahovým hrdlom na pripojenie na komín.Splyňovacie kotly na drevo ATMOS musia byť zapojené s LADDOMATOM 22 alebo termoregulačným ventilom (trojcestným ventilom ovládaným servopohonom v prípade použitia elektronickej regulácie ACD 01/03/04) pre docielenie minimálnej teploty vratnej vody do kotla 65 °C. Výstupná teplota kotla musí byť trvalo udržiavaná v rozsahu 80 – 90 °C.

Všetky kotly sú dodávané v základnom prevedení s chladiacou slučkou proti prekúreniu. Odporúčame inštalovať kotly s akumulačnými nádržami, ktoré znížia spotrebu paliva a zvýšia komfort vykurovania.

Technické údaje: 

výkon: 20 kW - 25/27 kW

predpísaný ťah komína: 23 Pa

hmotnosť kotla: 326 kg

objem vody: 58 L

obsah násypky: 100 dm3

max. dĺžka dreva: 530 mm

predpísané palivo: suché drevo o výhrevnosti 15 – 18 MJ/kg, priemer 80 – 150 mm a vlhkosť 12 - 20 %

minimálna teplota vratnej vody: 65 °C

ATM 0011
7 položky