ATMOS D15PX | Heating.sk
  • -17%
ATMOS D15PX
search
  • ATMOS D15PX

ATMOS D15PX

5 096,17 €
4 229,82 € Zľava 17%
S DPH

zelená domácnostiam

Kotol je v zozname oprávnených zariadení v dotačnej schéme zelená domácnostiam.

Automatický kompaktný kotol na pelety ATMOS D 15 PX, dodávaný ako kompletné zariadenie so zabudovaným horákom, dopravníkom a zásobníkom  na pelety o objeme 175 litrov.

Teplovodný kotol ATOMS D 15 PX je určený pre komfortné vykurovanie rodinných domov, chát a chalúp a ostatných objektov. Kompaktné riešenie kotla  umožňuje inštaláciu do malých kotolní.

Množstvo
Na objednávku

Technické údaje:

výkon kotla: 4,5 - 15 kW

výhrevná plocha: 1,9 m2

účinnosť kotla pelety / drevo (uhlie) /: 92,7 %

elektrický príkon: 

pri spustení: 572/1092

pri prevádzke: 92

predpísaný ťah komína: 15 Pa

objem vody v kotly: 76 l

minimálny obje vyrovnávacej nádrže: 500 l

maximálny pracovný pretlak vody: 250 kPA

teplota spalín pri menovitom výkone na pelety: 118 ºC

hmotnostný prietok spalín pri menovitom výkone (pelety): 0,011 kg/s

priemerná spotreba paliva (peliet) pri menovitom výkone: 3,6

objem palivovej šachty (zásobníka): 175 dm3

hydraulická strata kotla: 0,20 mbar

rozmery plniaceho otvoru: 542x480 mm

priemer odťahového hrdla: 150/152 mm

predpísané (preferované) palivo: kvalitné pelety priemeru 6 - 8 mm, o výhrevnosti 16 - 19 MJ/kg-1

trieda kotla: 5

trieda energetickej účinnosťi: A+

krytie elektrických častí: IP 20

pripojovacie napätie: 230 / 50 V/H

Predpísaná minimálna teplota vratnej vody v prevádzke: 65 ºC

Predpísaná prevádzková teplota kotla: 80 - 90 ºC

Výhody:

kotol na pelety pre elektronicky riadené spaľovanie peliet s automatickým zapaľovaním paliva horák na pelety je zabudovaný v prednej časti kotla v dvierkach spodnej spaľovacej komory, vyloženej keramickými tvarovkami, pre ideálne dohorenie plameňa s vysokou účinnosťou priestor pre popol rúrkový výmenník - v zadnej časti kotla - osadený segmentovými brzdičmi, s funkciou hrubého (prevádzkového) čistenia, bez nutnosti vyberania teleso kotla:  je vyrobené ako zvarenec z oceľových plechov hrúbky 3 - 5 mm zvonku tepelene izolované minerálnou plsťou a sibralovou izoláciou - vložená pod plechové kryty vonkajšieho plášťa kotla  vo vrchnej časti je umiestnený zásobník, z ktorého sú pelety dopravované do horáku, pomocou šnekového podávača v prednej časti je panels hlavným vypínačom, vypínačom horáku na pelety pre prípad čistenia, prevádzkovým kotlový regulačným termostatom, bezpečnostným termostatom, teplomerom a 6,3A poistkou  dávkovanie paliva je riadené plne automaticky kotol: je vybavený odťahovým ventilátorom  nieje vybavený chladiacou slučkou proti prekúreniu, nakoľko vďaka malému množstvu paliva v horáku, nehrozí prekúrenie kotla pri výpadku elektrickej energie výhody kotla:  vysoká účinnosť - nad 90% plne automatická prevádzka kotla - vysoký komfort vykurovania kompaktné rozmery kotla - je ideálny do malých kotolní - malé rozmery a nízka hmotnosť kotla dodávané ako celok - kotol, zásobník na pelety, dopravník a horák  veľká keramická spaľovacia komora bezproblémová prevádzka, bezprašné vyberania popola, kotolňa bez dymu - vďaka odťahovému ventilátoru jednoduché čistenie iba spredu - pohodlné vyberanie popola možnosť čistenia kotla počas prevádzky - zabezpečuje rúrkový výmenník možnosť osadenia kotla pneumatickou dopravou peliet možnosť osadenia horáka pneumatickým čistením 

Prevádzka a regulácia:

Kotol je dodávaný so základnou reguláciou výkonu kotla, ktorá spĺňa požiadavky na komfort vykurovania a jeho bezpečnosti. 

Regulácia zabezpečuje požadovanú výstupnú teplotu vody z kotla (80 - 90 ºC).

Kotol je vybavený konektorom pre pripojenie čerpadla v kotlovom okruhu a funkciami pre jeho ovládanie priamo z regulácie horáka ATMOS A25. Kotol je tiež osadený snímačom teploty kotla TK a teploty spalín TSV

 snímač TK - je zasunutý v nádrži kotla, 

 snímač spalín TSV - je zabudovaný do dymového kanálu kotla,

 všetko spoločne zapojené priamo do konektora horáku

Horák na pelety ATMOS A25 priamo ovláda: odťahový ventilátor kotla (rezervou R) a čerpadlo v kotlovom okruhu (rezervou R2)

Elektromechanická regulácia s panelom pre štandardnú reguláciu - základné prevedenie kotla:  elektromechanická - vzduchovou regulačnou klapkou ovládanou regulátorom ťahu, typ FR 124, ktorý automaticky, podľa nastavenej výstupnej teploty vody (80-90 ºC), otvára, zatvára vzduchovú klapku regulátor výkonu - nastaveniu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Regulátor okrem výkonu ďalej zaisťuje kotol proti prehriatiu regulačný termostat - na panely kotla, ktorý ovláda odťahový ventilátor podľa nastavenej výstupnej teploty (80-85 ºC). Na termostate má byť nastavená teplota o 5 ºC nižšia ako na regulátore ťahu FR 124 spalinový termostat - pre vypnutie odťahového ventilátora po dohorení paliva kotol môže pracovať na znížený výkon do 70 % menovitého výkonu i bez ventilátora 

Ekvitermická regulácia ATMOS ACD 01 s panelom pre elektronickú reguláciu:  ekvitermická regulácia ACD 01 je vybavená funkciami pre riadenie prevádzky kotla (ventilátora), čerpadla v kotlovom okruhu, dvoch okruhov, ohrevu TUV a riadenie solárneho ohrevu.  kotol ATMOS D 15 PX je možné vybaviť elektronickou reguláciou pre riadenie celého vykurovacieho systému v závislosti od vonkajšej teploty, izbovej teploty a čase.  táto regulácia je schopná riadiť aj samotný kotol s ventilátorom, s mnohými ďalším funkciami

V prípade záujmu, objednania ekvitermickej regulácie kotla, doba dodania kotla bude upresnená po potvrdení výrobcom.

Horák na pelety pre kotol ATMOS D 15 PX (je súčasťou dodávky kotla) predpísané palivo - kvalitné drevené pelety (biele) priemeru 6 až 8 mm, dĺžky 5 až 25 mm, výhrevnosti 16 až 19 MJ.kg-1 displej horáka - pre nastavovanie funkcií, zobrazovanie aktuálneho stavu horáka riadenie horáka - elektronickou reguláciou AC07X - pre ovládanie: chodu externého dopravníka dvoch zapaľovacích špirál   ventilátora podľa požiadaviek kotla a vykurovacieho systému elektronika horáka - istená bezpečnostným termostatom kotla, bezpečnostným termostatom na prívode peliet do horáka, snímačom otáčok ventilátora a fotoceli pre snímanie plameňa  chod horáka - signalizovaný na displeji elektronickej regulácie zapaľovanie paliva - automatické, pomocou dvoch elektrických zapaľovacích špirál základné funkcie horáka: rezervné výstupy R a R2 pre ovládanie odťahového ventilátora kotla a čerpadla v kotlovom okruhu (zapojenie z výroby) možnosť využitia dvoch rezervných výstupov R5 a R6 pre rôzne aplikácie možnosť zapojenie štyroch rôznych snímačov TS, TV, TK A TSV

TK - snímač teploty kotla - zapojenie z výroby

TSV - snímač teploty spalín - zapojenie z výroby

TS - snímač spodnej teploty na nádrži 

TV - snímač vrchnej teploty na nádrži

riadenie ventilátora kotla z horáku, pomocou rezervného výstupu R - zapojenie z výroby riadenie kotlového čerpadla z horákou, pomocou rezervného výstup R2 - zapojenie z výroby riadenie horáku podľa dvoch teplôt na vyrovnávacej nádrži

Dávkovanie paliva zabezpečuje špeciálny dopravník DRA25, zabudovaný priamo v kotli.

Dopravník je riadený z elektornickej regulácie horáku a dávkuje palivo zo zásobníka do horáka.

Inštalácia: 

predpísaným riešením zapojenie kotla, (prosím vyberte si z možností):

LADDOMATOM 22, alebo termoregulačným ventilom, čo je potrebné objednať, nie je súčasťou dodávky kotla zapojenie umožňuje vytvorenie oddeleného kotlového a vykurovacieho (primárneho a sekundárneho) okruhu tak, aby bola zaistená minimálna teplota vratnej vody do kotla 65 ºC výstupná teplota vody kotla musí byť trvale udržovaná v rozsahu 80 - 90 ºC  

Všetky kotle ATMOS, vrátane kotla D 15 PX sú certifikované v skúšobniach pre jednotlivé krajiny určenia, podľa platných noriem ČSN EN 303-5. Sú chránené priemyslovým patentom.  

ATM 2200

Mohlo by vás zaujať aj